KOMUNIKAT: Szkolenia 2023/2024 w Piątku (19.09) i Słupi (20.09)

Szanowni Państwo!

Pierwsze szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się:
  1. 19 września (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku (gm. Piątek, pow. łęczycki),
  2. 20 września (środa) w Szkole Podstawowej w Słupi (gm. Słupia, pow. skierniewicki)

Na szkolenia w tym roku zapraszamy również przedstawicieli dyrekcji placówek, szczególnie w części początkowej szkolenia.

Informacja w sprawie szkoleń została rozesłana do przedstawicieli w odpowiednich miastach i gminach (organów prowadzących), z którymi podpisane są porozumienia o współpracy w ramach Programu oraz do koordynatorów i sekretariatów placówek edukacyjnych uczestniczących w Programie Leader100 SPORT.

Zapraszamy Państwa na szkolenia!

Pozostałe terminy dni szkoleniowych planujemy na 03.10 gm. Lututów (pow. wieruszowski), 04.10 gm. Rusiec (pow. bełchatowski), 24.10 gm. Gomunice (pow. radomszczański), 25.10 gm. Wodzierady (pow. łaski). Pozostałe 2 dni szkoleniowe będą w styczniu 2024 roku w Łodzi i w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. O szczegółach będziemy informować zainteresowane osoby analogicznie, poprzez przedstawicieli w gminach/miastach, a także poprzez koordynatorów i sekretariaty w placówkach

Zespół Leader100 SPORT