Podsumowanie szkoleń 2023/2024

Polska fundacja edukacyjna Leader100 z zaangażowaniem wspiera rozwój kompetencji nauczycieli i wychowawców poprzez kompleksowe szkolenia, które są integralną częścią Programu Leader100 SPORT. W semestrze jesienno-zimowym, od września 2023 przeprowadziliśmy intensywny cykl szkoleń dla personelu edukacyjnego edukacji wczesnoszkolnej oraz przedstawicieli dyrekcji z około 200 szkół i przedszkoli na terenie województwa łódzkiego. Wydarzenia zostały zaprojektowane tak, aby nie tylko inspirować, ale również przekazywać konkretne narzędzia i techniki, które mogą być zastosowane w codziennej praktyce edukacyjnej.

Struktura szkoleń:

Szkolenia były zaplanowane jako aktywne warsztaty praktyczne oraz wykłady, podczas których nauczyciele mieli okazję do intensywnego uczestnictwa i ćwiczenia nowych umiejętności oraz kompetencji. Każde spotkanie obejmowało bloki tematyczne, które adresowały specyficzne potrzeby edukacyjne i wyzwania stojące przed nauczycielami współczesnych szkół.

Cele szkoleń:

Głównym celem naszych szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia niezbędne do skutecznego wdrażania Programu Leader100 SPORT. Chcemy, aby nauczyciele byli nie tylko dydaktykami, ale także mentorami, którzy potrafią rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje społeczne poprzez aktywność fizyczną.

Korzyści dla Nauczycieli ze szkoleń Leader100 SPORT:

  • Wiedza Metodyczna: Zdobywają umiejętności prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w sposób, który promuje współpracę, kreatywność i odpowiedzialność społeczną zamiast rywalizacji.
  • Materiały Edukacyjne: Otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza zasobów dydaktycznych, które mogą wykorzystać do wzbogacenia swoich lekcji.
  • Wsparcie w Komunikacji: Zdobywają skuteczne strategie komunikacji z rodzicami, co ma kluczowe znaczenie dla stworzenia środowiska wspierającego rozwój dzieci.
  • Rozwój Osobisty: Szkolenia są również okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, co przyczynia się do rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli.

Zaangażowanie i wymiana doświadczeń:

We wszystkich szkoleniach zespół projektowy Leader100 SPORT kładzie duży nacisk na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami, co pozwala na budowanie sieci wsparcia i współpracy między różnymi placówkami. W trakcie szkoleń pedagodzy mieli okazję dzielić się swoimi sukcesami i wyzwaniami, a także uczyć się od siebie nawzajem.

Podsumowując, szkolenia w programie Leader100 SPORT są zaprojektowane, aby nie tylko dostarczyć wiedzy, ale również zainspirować nauczycieli do twórczego i holistycznego podejścia do edukacji. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym szkołom za ich otwartość i chęć rozwoju. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu wspólnemu wysiłkowi, nauczyciele będą jeszcze lepiej przygotowani do wspierania swoich uczniów w dążeniu do doskonałości, zarówno na płaszczyźnie sportowej, jak i społecznej.

Po feriach zimowych przystępujemy do realizacji wizyt wsparcia w placówkach edukacyjnych uczestniczących w Programie Leader100 SPORT. Czas na zastosowanie w praktyce, w zajęciach z uczniami w wieku od 5 do 9 lat, zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.