Wizyty wspierające w roku szkolnym 2022/2023

Tak jak pisaliśmy uprzednio, w semestrze II roku szkolnego 2022/2023 od lutego rozpoczęliśmy wizyty wspierające na terenie województwa łódzkiego, które były realizowane przez dwójki trenerskie (trener ds. sportu i trener ds. współpracy z rodzicami) we współpracy z koordynatorami i nauczycielami przedszkoli i szkół, które uczestniczą w Programie Leader100 SPORT. Łącznie przeprowadzono wizyty wspierające dla ponad 150 placówek uczestniczących w Programie Leader100 SPORT. Spotkania odbywały się w ramach danej gminy lub miasta, aby umożliwić lepszą wymianę doświadczeń między samymi nauczycielami oraz trenerami. Dodatkowo w ostatniej części wizyty udało się często spotkać z rodzicami, z którymi – wspólnie z nauczycielami – przeprowadzone zostały warsztaty na temat dostępnych dla nich narzędzi (strona z materiałami na temat wychowania dzieci, filmiki edukacyjne, jak w sposób praktyczny korzystać z poradników dla rodziców w domu, itp.). Te informacje zostały przekazane przez nauczycieli rodzicom poprzez skuteczne sposoby komunikacji z rodzicami (e-dziennik, „trójka klasowa”, inna platforma komunikacyjna).

Ramowy program wizyty wspierającej był następujący:

I. 8:55-9:40 – część praktyczna z nauczycielami.

II. 9:50-10:35 – część praktyczna z nauczycielami.

III. 10:45-11:30 – część praktyczna z dziećmi (zapraszamy też rodziców).

IV. 11:30-12:15 – część dla rodziców i nauczycieli.

Dla placówek, które z różnych przyczyn nie mogły dotrzeć na wizytę wsparcia w najbliższej gminie lub mieście zaoferowano wizytę wsparcia w sposób zdalny i przekazano w ten sposób doświadczenia z realizacji Programu w innych placówkach oraz dodatkowe materiały instruktażowe. 

Poniżej krótki film oraz zdjęcia pokazujące realizację programu Leader100 SPORT w roku szkolnym 2022/2023.