Rozpoczynamy wizyty wspierające 2024

Drodzy nauczyciele,

z nowym semestrem roku szkolnego 2023/2024 rozpoczynamy wizyty wspierające, czyli praktyczne warsztaty w gminach i miastach, z udziałem nauczycieli, dzieci i rodziców i opiekunów (w miarę możliwości czasowych). Tak jak w ubiegłym roku, utwierdzeni rozmowami z nauczycielami podczas szkoleń Leader100 SPORT, łączymy placówki i spotykamy się w ramach danej gminy lub miasta, aby umożliwić lepszą wymianę wzajemnych doświadczeń.

Nieustannie staramy się rozwijać program Leader100 SPORT i sprawiać by był on jeszcze bardziej przystępny dla Was, a zarazem dla Waszych podopiecznych.

Ramowy program wizyty wspierającej:

I. 8:55-9:40 – część praktyczna z nauczycielami.

II. 9:50-10:35 – część praktyczna z nauczycielami.

III. 10:45-11:30 – część praktyczna z dziećmi (zapraszamy też rodziców w miarę możliwości czasowych).

IV. 11:30-12:15 – część dla rodziców i nauczycieli.

Alternatywnie można rozpocząć wizytę wspierającą później, jeśli szkoła ma takie preferencje. Ważne, aby część praktyczna z nauczycielami (cz. I) mogła się odbyć przed częścią praktyczną z dziećmi (cz.III).

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ ?

W wizytach wspierających powinni wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi w Programie Leader100 SPORT, a więc głównie „zerówek”, klas I i II, ale także WF i klas III, jeśli prowadzą te zajęcia. Są to nauczyciele, którzy byli na szkoleniach Leader100 SPORT w roku szkolnym 2021/22, 2022/23, 2023/24 oraz ci, którzy nie mogli pojechać na szkolenia, a chcą prowadzić zajęcia w programie. Zapraszamy też rodziców i/lub babcie i dziadków dzieci na cz. III i IV (w miarę możliwości czasowych).

UWAGA: PROSIMY NAUCZYCIELI O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA I STROJU SPORTOWEGO.

Zależy nam na tym, aby jak najbardziej zaangażować rodziców do udziału w programie. Wiemy jak istotnym filarem naszego programu są opiekunowie dzieci. Stąd pomysł, by byli oni obserwatorami części praktycznej prowadzonej z uczniami oraz brali czynny udział w ostatniej części dotyczącej rozwijania kompetencji psychospołecznych u swoich dzieci.

WSPARCIE ZDALNE

Jako wsparcie będziemy też kontynuować organizację spotkań online dla nauczycieli. Spotkania takie będą odbywać się raz w miesiącu od lutego do czerwca br. Szczegóły zostały przekazane koordynatorom programu w placówkach.

fot. wizyta wsparcia w 2023 roku