O FUNDACJI

Fundacja Leader100

Polska fundacja edukacyjna, która od 2010 roku wspiera rodziny i szkoły w rozwoju kompetencji oraz dobrych nawyków dzieci i młodzieży od 5 do 18 roku życia. W ramach programu Leader100.pl dla szkół, Fundacja od lat udostępnia uczniom, nauczycielom i rodzicom platformę z gotowymi materiałami dostosowanymi do podstawy programowej Ministerstwa Edukacji. Pomagają one w prowadzeniu godzin wychowawczych według programu profilaktyczno-wychowawczego każdej placówki edukacyjnej i wychowawczej.

Obecnie Fundacja realizuje także program Leader100SPORT.pl.

W ostatnich latach, w ramach projektu RODZICE100.pl, Fundacja Leader100 utworzyła stronę internetową, na której opublikowane zostały materiały dotyczące dobrych praktyk i doświadczeń, wspierających relacje między szkołą a rodzicami. Celem projektu było polepszenie i optymalne wykorzystanie ogromnego potencjału wychowawczego rodzin.

Eksperci pracujący dla Fundacji stworzyli również e-booki edukacyjne Leader100.online dla rodzin i szkół oraz e-booki-do-pobrania dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. Materiały edukacyjne i wychowawcze Fundacji Leader100 wykorzystywane są nie tylko w Polsce, ale także za granicą, np. w krajach takich jak Hiszpania, Chile, Urugwaj, Argentyna, Brazylia, Litwa, Meksyk.

Program Leader100

Leader100 to program rozwoju dobrych nawyków i kompetencji dla dzieci i młodzieży, skierowany głównie do szkół, opierający się na właściwie dobranych kompetencjach, które odpowiadają na wyzwania współczesności i stanowią dobrą podstawę przygotowującą do wkroczenia w dorosłe życie.

W zestawie programu znajdują się materiały do rozwoju 25 kompetencji i ponad 150 dobrych nawyków. Są one dostępne w 4 wersjach językowych i w 6 kategoriach wiekowych od 5 do 18 lat.

Program Leader100 po drobnych adaptacjach wykorzystywany jest także bezpośrednio przez rodziny oraz w różnego typu placówkach, w których dzieci i młodzież spędzają aktywnie czas. Mogą to być zajęcia w młodzieżowych domach kultury, klubach sportowych, parafiach, organizacjach harcerskich i skautingowych, czy w klubach dla dzieci zakładanych przez rodziców, itp.

Spójny przekaz wychowawczy – zarówno w domu, jak i w szkole (szkoła pomaga rodzinom w wychowaniu dziecka, a rodzina pomaga szkole w nauczaniu ucznia) oraz adekwatne, dostosowane do wieku materiały, przyczyniają się do rozwoju dobrych nawyków i kompetencji społecznych.

Dotychczas program był używany przez dziesiątki tysięcy uczniów i rodziców w ponad 100 szkołach w Polsce i ponad 100 na świecie (Hiszpania, Chile, Urugwaj, Argentyna, Brazylia, Meksyk).

Platforma Leader100

Fundacja Leader100 stworzyła wielojęzyczną platformę informatyczną Leader100 w Internecie, która zapewnia dostęp do materiałów Programu Leader100 dziesiątkom tysięcy użytkowników (uczniom, rodzicom, nauczycielom) w wielu krajach świata. Materiały te, to tysiące dobrych praktyk uporządkowanych w wielojęzycznej bazie danych, które powinni stosować rodzice, nauczyciele i uczniowie (każdy zgodnie z pełnioną przez siebie rolą) w kształtowaniu dobrych nawyków i umiejętności w zależności od wieku dzieci i młodzieży (od 5 do 18 lat).

Program Leader100 SPORT

Leader100 SPORT, realizowany w ramach inicjatyw „Przez SPORT do kompetencji” to niejako połączenie programu Leader100 i zajęć sportowych. Skierowany jest do dzieci w wieku 5-9 lat, ich rodziców, trenerów oraz nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Aktualnie, nauczyciele i trenerzy z województwa łódzkiego zostaną objęci kompleksowymi szkoleniami oraz wizytami wsparcia. Są one przewidziane na lata 2021-2025. Program jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego i obejmie ok. 200 placówek edukacyjnych z 53 gmin i miast w/w województwa. Trwać będzie do czerwca 2025 r.

Edukacyjne e-booki Leader100

Od 2020 roku Fundacja tworzy i publikuje kolorowe e-booki dotyczące wybranych kompetencji i nawyków, które mogą być wykorzystywane w każdej rodzinie i szkole. Jak przewidywała Fundacja, przekazane materiały w formie e-booków ułatwią rodzicom i nauczycielom ich pracę wychowawczą (również podczas wakacji czy w okresach nauki zdalnej), a także pomogą dzieciom w osiąganiu sukcesów będących źródłem satysfakcji.

W 2021 roku Fundacja i Ministerstwo Edukacji i Nauki, poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji i dzięki wsparciu sponsorów, udostępniły w sposób darmowy e-booki dotyczące kompetencji „Odpowiedzialność” dla uczniów, nauczycieli i rodziców w całej Polsce. Materiały dostępne są pod adresem https://leader100.pl/e-booki-do-pobrania/