KOMUNIKAT: Szkolenia 2023/2024 w Lututowie (03.10) i Ruścu (04.10)

Szanowni Państwo!

Kolejne szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się:
  • 3 października (wtorek) w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Lututowie (gm. Lututów, pow. wieruszowski),
  • 4 października (środa) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu (gm. Rusiec, pow. bełchatowski).

Na szkolenia w tym roku zapraszamy również przedstawicieli dyrekcji placówek i/lub pedagogów, szczególnie w części początkowej szkolenia (godz. 9-11).

Informacja w sprawie szkoleń została rozesłana do przedstawicieli w odpowiednich miastach i gminach (organów prowadzących), z którymi podpisane są porozumienia o współpracy w ramach Programu oraz do koordynatorów i sekretariatów placówek edukacyjnych uczestniczących w Programie Leader100 SPORT.

Zapraszamy Państwa na szkolenia!

Pozostałe terminy dni szkoleniowych planujemy na 24.10 gm. Gomunice (pow. radomszczański), 25.10 gm. Wodzierady (pow. łaski). Pozostałe 2 dni szkoleniowe będą w styczniu 2024 roku w Łodzi i w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. O szczegółach będziemy informować zainteresowane osoby analogicznie, poprzez przedstawicieli w gminach/miastach, a także poprzez koordynatorów i sekretariaty w placówkach

Zespół Leader100 SPORT