KOMUNIKAT: Szkolenia 2023/2024 w Chrzanowicach (24.10) i Kwiatkowicach (25.10)

Szanowni Państwo!

Kolejne szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się:

  • 24 października (wtorek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrzanowicach (gm. Gomunice, pow. radomszczański),
  • 25 października (środa) w Zespole Szkół w Kwiatkowicach (gm. Wodzierady, pow. łaski).

Na szkolenia w tym roku zapraszamy również przedstawicieli dyrekcji placówek i/lub pedagogów, szczególnie w części początkowej szkolenia (godz. 9-11.15).

Informacja w sprawie szkoleń została rozesłana do przedstawicieli w odpowiednich miastach i gminach (organów prowadzących), z którymi podpisane są porozumienia o współpracy w ramach Programu oraz do koordynatorów i sekretariatów placówek edukacyjnych uczestniczących w Programie Leader100 SPORT.

Zapraszamy Państwa na szkolenia!

Pozostałe 2 dni szkoleniowe będą w styczniu 2024 roku w Łodzi i w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. O szczegółach będziemy informować zainteresowane osoby analogicznie, poprzez przedstawicieli w gminach/miastach, a także poprzez koordynatorów i sekretariaty w placówkach

Zespół Leader100 SPORT