Anna Wardak – żona z 26-letnim stażem i matka dziesięciorga dzieci w wieku od 5 do 24 lat. Jedna z założycieli i moderator Akademii Familijnej. Autorka wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu. Przez kilka lat była koordynatorem współpracy z rodzicami w szkole i przedszkolu „Strumienie” Stowarzyszenia „Sternik”. Aktualnie jest niezależnym mówcą oraz doradcą edukacyjnym i rodzinnym.

Janusz Wardak – jeden z założycieli Stowarzyszenia Akademia Familijna. Autor wykładów, warsztatów i artykułów, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu; stały gość audycji „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Kilkanaście lat pracował w branży informatycznej, później był dyrektorem i wicedyrektorem szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Aktualnie jest mówcą, niezależnym doradcą edukacyjnym i wydawcą. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny.


Luis Brusa
Leader100Sport | Adam Domaradzki
Adam Domaradzki
Tomasz Wilczewski
Marta Włodarczyk