Luis Brusa – prezes zarządu Leader 100 – Fundacji. Od 2008 roku współtworzył koncepcję i rozwój materiałów wychowawczych Programu Leader100 dla szkół. Są to materiały edukacyjne, pedagogiczne i szkoleniowe, aby szkoły mogły lepiej pomagać rodzicom w kształtowaniu dobrych nawyków, cnót, wartości i umiejętności dzieci i młodzieży.


Leader100Sport | Adam Domaradzki
Adam Domaradzki
Anna Wardak
Janusz Wardak
Tomasz Wilczewski
Marta Włodarczyk