Jak wprowadzać Program Leader100 SPORT w szkołach

Program Leader100 SPORT ma na celu zwiększanie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat oraz rozwój ich kompetencji społecznych. Jest on adresowany przede wszystkim dla nauczycieli zerówek i wychowania początkowego oraz trenerów, którzy dzięki Programowi mogą podwyższyć swoje kwalifikacje. Obecnie wdrażamy go w kolejnych szkołach oraz przedszkolach województwa łódzkiego. W październiku i listopadzie br. odbyły się pierwsze szkolenia, które przygotowują nauczycieli zerówek do pracy ze swoimi uczniami w duchu Leader100 SPORT. To dzięki […]

Jak wprowadzać Program Leader100 SPORT w szkołach Read More »

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte

Zgodnie z planami, Fundacja Leader100, operator Programu Leader100 SPORT, rozpoczęła szkolenia przeznaczone dla nauczycieli przedszkoli i szkół, które przystąpiły do programu. Pierwsze spotkania odbyły się w Kutnie – 19 października i w Tomaszowie Mazowieckim – 26 października. Wzięli w nich udział nauczyciele, delegaci dyrekcji oraz przedstawiciele wymienionych miast i okolicznych gmin. Zapraszamy do zapoznania się z relacją ze szkoleń, na których nauczyciele mieli szansę nie tylko nabyć wiedzę praktyczną, ale również opowiedzieć

Szkolenia dla nauczycieli rozpoczęte Read More »

Podsumowanie naboru do programu Leader100 SPORT

Zakończył się nabór przedszkoli i szkół do programu Leader100 SPORT, którego celem jest rozwój aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dzieci, rodzin i nauczycieli z województwa łódzkiego. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2021-2025.  Zainteresowanie programem było bardzo duże, o czym mogą świadczyć liczne zgłoszenia, jakie wpłynęły do organizatora. Komisja Konkursowa wyłoniła gminy i miasta z województwa łódzkiego, które spełniają wymagane kryteria. Operator podpisał odpowiednie porozumienia o realizacji

Podsumowanie naboru do programu Leader100 SPORT Read More »

Ogłoszenie ws. wyników naboru do Programu Leader100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, Operator Programu LEADER100 SPORT Dotyczy: Wyniki naboru jednostek samorządu terytorialnego (JST) i placówek edukacyjnych na udział w Programie „LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”. Komisja Konkursowa dokonała przeglądu wniosków, które napłynęły do Operatora Programu i dokonała kwalifikacji gmin i miast do Programu zgodnie z przyjętymi kryteriami w Ogłoszeniu oraz przypisała liczbę

Ogłoszenie ws. wyników naboru do Programu Leader100 SPORT Read More »

Ogłoszenie w sprawie naboru do Programu Leader100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, operator programu LEADER100 SPORT Dotyczy: Ogłoszenie naboru dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na udział w programie rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025, programu w pełni finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą LEADER100 SPORT. Fundacja edukacyjna Leader 100 – Fundacja z siedzibą w Warszawie, ul. Mrówcza 243, KRS 0000377782, NIP

Ogłoszenie w sprawie naboru do Programu Leader100 SPORT Read More »

Program Leader100 SPORT – informacje dla wnioskodawców

Trwa nabór wniosków do Programu Leader100 SPORT. Kolejność deklaracji zainteresowania oraz wysyłania wniosków będzie jednym z kryteriów wybierania gmin i szkół, które wezmą udział w Programie. Na zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia 2021 r. Realizacja Programu Leader100 SPORT zakłada objęcie wybranych placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki. Ponadto, udział w Programie zakłada przekazanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, dla przedszkoli

Program Leader100 SPORT – informacje dla wnioskodawców Read More »