Rozpoczynamy wizyty wspierające 2023

Drodzy nauczyciele,

z nowym semestrem roku szkolnego 2022/2023 rozpoczynamy wizyty wspierające, które w zeszłym roku cieszyły się dużym powodzeniem. Bazując na ubiegłorocznych doświadczeniach, a także rozmowach z nauczycielami podczas szkoleń Leader100 SPORT, łączymy placówki i spotykamy się w ramach danej gminy lub miasta, aby umożliwić lepszą wymianę doświadczeń. Dodatkowo umożliwi nam to stworzenie jeszcze większej bazy dydaktyczno-metodycznej, wzmocni program i zintegruje nauczycieli, którzy uczą w tym systemie.

Nieustannie staramy się rozwijać program Leader100 SPORT i sprawiać by był on jeszcze bardziej przystępny dla Was, a zarazem dla Waszych podopiecznych.

Ramowy program wizyty wspierającej:

I. 8:55-9:40 – część praktyczna z nauczycielami.

II. 9:50-10:35 – część praktyczna z nauczycielami.

III. 10:45-11:30 – część praktyczna z dziećmi (zapraszamy też rodziców).

IV. 11:30-12:15 – część dla rodziców i nauczycieli.

Alternatywnie można rozpocząć wizytę wspierającą później, jeśli szkole na tym zależy. Ważne, aby część praktyczna z nauczycielami (cz. I) mogła się odbyć przed częścią praktyczną z dziećmi (cz.III).

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ ?

W wizytach wspierających powinni wziąć udział nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi w Programie Leader100 SPORT, a więc głównie „zerówek” i klas I, ale także WF i klas II i III, jeśli prowadzą te zajęcia. Są to nauczyciele, którzy byli na szkoleniach Leader100 SPORT w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023 oraz ci, którzy nie mogli pojechać na szkolenia, a chcą prowadzić zajęcia w programie. Zapraszamy też rodziców dzieci na cz. III i IV.

UWAGA: PROSIMY NAUCZYCIELI O ZABRANIE ZE SOBĄ OBUWIA I STROJU SPORTOWEGO.

Zależy nam na tym, aby jak najbardziej zaangażować rodziców do udziału w programie. Wiemy jak istotnym filarem naszego programu są opiekunowie dzieci. Stąd pomysł, by byli oni obserwatorami części praktycznej prowadzonej z uczniami oraz brali czynny udział w ostatniej części dotyczącej rozwijania kompetencji psychospołecznych u swoich dzieci.