Program Leader100 SPORT – informacje dla wnioskodawców

Trwa nabór wniosków do Programu Leader100 SPORT. Kolejność deklaracji zainteresowania oraz wysyłania wniosków będzie jednym z kryteriów wybierania gmin i szkół, które wezmą udział w Programie. Na zgłoszenia czekamy do 16 sierpnia 2021 r.

Realizacja Programu Leader100 SPORT zakłada objęcie wybranych placówek nauczania przedszkolnego oraz szkół podstawowych w województwie łódzkim szkoleniami z zakresu współczesnej pedagogiki. Ponadto, udział w Programie zakłada przekazanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, dla przedszkoli i dla szkół. Program zakłada również wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz przeszkolenie nauczycieli i wychowawców nauczania początkowego oraz trenerów (domyślnie nauczycieli WF-u) w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci z wykorzystaniem zakupionego sprzętu sportowego i dla rodziców z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych. Program zawiera też materiały dotyczące codziennych relacji z dzieckiem i cyklicznych spotkań z ich rodzicami. Celem zadania jest zwiększenie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat (ostatni rok przedszkolny (zerówka) oraz klasy I-III szkoły podstawowej), rozwój ich kompetencji społecznych oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów. Program służy również lepszemu korzystaniu z ogromnego potencjału wychowawczego rodziców oraz jego wzmocnienia poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

Dodatkowe informacje dotyczące Programu, terminu zgłoszeń oraz opisu kryteriów naboru, znajdują się na stronie internetowej www.leader100sport.pl.

Leave a Comment