Podsumowanie naboru do programu Leader100 SPORT

Zakończył się nabór przedszkoli i szkół do programu Leader100 SPORT, którego celem jest rozwój aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dzieci, rodzin i nauczycieli z województwa łódzkiego. Jego realizacja jest przewidziana na lata 2021-2025. 

Zainteresowanie programem było bardzo duże, o czym mogą świadczyć liczne zgłoszenia, jakie wpłynęły do organizatora. Komisja Konkursowa wyłoniła gminy i miasta z województwa łódzkiego, które spełniają wymagane kryteria. Operator podpisał odpowiednie porozumienia o realizacji Programu zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego jak i z placówkami edukacyjnymi.

W wyniku rozstrzygnięcia dokonanego przez Komisję Konkursową, do programu Leader100 SPORT przystąpi 200 placówek edukacyjnych. Część z nich posiada swoje własne, wyposażone sale gimnastyczne, część natomiast skorzysta z sal gimnastycznych pobliskich szkół. Jednym z założeń programu Leader100 SPORT jest wyposażenie szkół w potrzebny sprzęt sportowy, z którego będą mogli korzystać uczniowie. Dzięki temu będą oni mieli możliwość rozwijania swojej sprawności fizycznej oraz kształtowania odpowiednio dobranych kompetencji przez sport, m.in. samodoskonalenia, kreatywności i inicjatywy twórczej, ciekawości poznawczej, odpowiedzialności, umiarkowania, wdzięczności i transcendencji.

W programie Leader100 SPORT uczestniczą dzieci zarówno z przedszkoli (zerówki), jak i szkół podstawowych (zerówki i klasy I-III). W I semestrze roku szkolnego 2021/2022 odbędą się szkolenia nauczycieli i wychowawców klas zerowych oraz nastąpi przekazanie sprzętu sportowego i materiałów dydaktycznych do tych placówek. W kolejnych latach programu przeszkoleni zostaną nauczyciele pierwszych klas szkół podstawowych, którzy będą kontynuować realizację programu ze swoimi klasami aż do klasy trzeciej. Materiały dydaktyczne obejmują m.in. podręczniki ze wskazaniami ćwiczeń fizycznych do rozwijania konkretnych kompetencji jak i poradniki dla rodziców, aby wesprzeć rozwój najmłodszych.

Dodatkowo przez cały rok szkolny uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie ze strony operatora Leader100 SPORT, czy to poprzez bezpośredni kontakt z trenerami, czy też poprzez rozwijaną stroną internetową www.leader100sport.pl, na której będą umieszczane informacje dla nauczycieli i rodziców.

Poniżej prezentujemy listę placówek edukacyjnych, które wezmą udział w programie Leader100 SPORT.