Ogłoszenie ws. wyników naboru do Programu Leader100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, Operator Programu LEADER100 SPORT

Dotyczy: Wyniki naboru jednostek samorządu terytorialnego (JST) i placówek edukacyjnych na udział w Programie „LEADER100 SPORT: Program rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025”.

Komisja Konkursowa dokonała przeglądu wniosków, które napłynęły do Operatora Programu i dokonała kwalifikacji gmin i miast do Programu zgodnie z przyjętymi kryteriami w Ogłoszeniu oraz przypisała liczbę miejsc placówek edukacyjnych przypadających na każdą zgłaszającą JST.

Poniżej wyniki naboru:

  • ➠ Łącznie zgłoszono 316 placówek edukacyjnych.
  • ➠ Łącznie zakwalifikowano 56 JST do uczestnictwa w Programie (zob. lista poniżej).
  • ➠ Liczba placówek edukacyjnych przypadających na każdą ww. JST (łącznie 200 w całym województwie łódzkim) znajduje się w trzeciej kolumnie załączonej tabeli.

Poniżej zamieszczamy tabelę z listą gmin i miast oraz liczbą placówek edukacyjnych rekomendowanych do udziału w ramach Programu LEADER100 SPORT.

Ostateczna lista z danymi placówek edukacyjnych, które wezmą udział w Programie zostanie opublikowana po podpisaniu Umowy z każdą JST. W tym celu Operator skontaktuje się e-mailem z JST zakwalifikowanymi do uczestnictwa w Programie, przesyłając dodatkowe informacje związane z uruchomieniem Programu w placówkach edukacyjnych.

Leave a Comment