Nowy rok szkolny 2022/2023 – bilans otwarcia

Nowy rok szkolny to dobry czas na bilans otwarcia. Przyjrzyjmy się programowi Leader100SPORT!

Co zostało zrealizowane w roku szkolnym 2021/2022 ?

  1. Nauczyciele (głównie oddziałów 6-latków i mieszanych oddziałów 5-6 latków) i przedstawiciele dyrekcji placówek odbyli szkolenia jesienią 2021 oraz w marcu 2022 roku (przesunięte szkolenia ze stycznia z uwagi na obostrzenia pandemiczne).
  2. Niezbędny sprzęt sportowy 3Kosze Mini wraz z piłkami jak i materiały dydaktyczne w postaci banerów informacyjno-edukacyjnych dla placówek, podręczników dla koordynatorów, dla nauczycieli oraz poradniki dla rodziców dzieci uczestniczących w programie zostały przekazane koordynatorom placówek i przekazane rodzicom.
  3. W szkołach przeszkoleni nauczyciele prowadzili zajęcia programowe z dziećmi (6-cio latkami, czasem 5-cio latkami w grupach mieszanych), a także z rodzicami.
    Grupa trenerów z Fundacji Leader100 spotykała się w szkołach z nauczycielami, dziećmi i rodzicami w ramach tzw. wizyt wsparcia, zrealizowanych w II semestrze roku szkolnego. Należy tu nadmienić, że wizyty te cieszyły się dużym zainteresowaniem nauczycieli, a także części rodziców.

Co nas czeka w bieżącym roku szkolnym 2022/2023?

Akcent położony będzie na współpracę z nową grupą nauczycieli klas pierwszych
oraz na kontynuację współpracy z nauczycielami „zerówek” (oddziałów 6-cio latków i grup mieszanych 5-cio i 6-cio latków).

Planujemy m.in.:
a) realizację szkoleń, głównie dla nauczycieli klas pierwszych oraz WF z udziałem przedstawicieli dyrekcji placówek (w terminie od września 2022 do ferii zimowych 2023);
b) dostawę nowych poradników dla rodziców z nowymi kompetencjami, którymi są:
Przyjaźń, Hojność, Inteligencja i równowaga emocjonalna, Praca zespołowa, Komunikacja oraz Otwartość na innych, Empatia. Poradniki te zawierają również nowe materiały dla nauczycieli “zerówek” i klas pierwszych;
c) realizację wizyt wsparcia w placówkach, gminach / miastach uczestniczących w Programie – w II semestrze tego roku szkolnego.

Ponadto przygotowujemy, w ramach odrębnego projektu „Moce nadŁódzkie”, dostarczenie poradników dla rodziców dzieci, które przybyły z Ukrainy.

Aby program działał skutecznie, warto zaangażować rodziców i opiekunów! Bez ich wsparcia i zaangażowania nasz program nie przyniesie tak dobrych rezultatów.

Informacja dla placówek, które rozpoczynają program w roku szkolnym 2022/2023

Placówki, które dołączają do programu w bieżącym roku szkolnym powinny:

  1. Wyznaczyć koordynatora programu w placówce (otrzyma on niezbędne materiały dydaktyczne),
  2. Zwrócić się o login i hasło do operatora programu, aby nauczyciele i rodzice mogli korzystać z dodatkowych materiałów już dostępnych w strefie po zalogowaniu.

Jeśli jeszcze nie jesteście częścią programu – zachęcamy do dołączenia!