KOMUNIKAT: Szkolenia dla nauczycieli 2022/2023 w Rudzie, gm. Wieluń (14.11) i Waszkowskiem, gm. Burzenin (15.11)

Szanowni Państwo !

Kolejne szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się:

  1. 14 listopada (poniedziałek) w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie, ul. Długa 31, 98-300 Wieluń,
  2. 15 listopada (wtorek) w Zespole Szkół w Waszkowskiem, Waszkowskie 12, 98-260 Burzenin

Informacja w sprawie szkoleń będzie rozesłana w tym tygodniu do koordynatorów Programu Leader100 SPORT w placówkach edukacyjnych z pobliskich miejscowości oraz informacyjnie do kontaktów w odpowiednich miastach i gminach.

Przypominamy, że wystarczy być raz w roku szkolnym na szkoleniach Leader100 SPORT.

Zapraszamy Państwa na szkolenia, proszę się zgłaszać przez koordynatora w placówce, który zgłasza listy uczestników do operatora programu !

O terminach kolejnych szkoleń będziemy informować analogicznie, poprzez koordynatorów w placówkach, a także poprzez kontakty w gminach/miastach.

Zespół Leader100 SPORT