KOMUNIKAT: Szkolenia dla nauczycieli 2022/2023 w Domaniewie, gm. Dalików (11.01.2023) i Krzyżanowie, pow. kutnowski (12.01.2023)

Szanowni Państwo !

Ostatnie szkolenia dla nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 odbędą się:
  1. w środę 11 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie, gm. Dalików, w powiecie poddębickim,
  2. w czwartek 12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, w powiecie kutnowskim.
RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ:
 
  1. 8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników.
  2. 9.00 – 11.00 Szkolenie I. Powitanie uczestników przez gospodarza miejsca i wprowadzenie do programu. Szkolenie teoretyczne – prowadzenie zajęć z uczniami.
  3. 11.00 – 11.15 Przerwa na kawę.
  4. 11.15 – 13.15 Szkolenie II. Szkolenie praktyczne – zajęcia z uczniami i nauczycielami.
  5. 13.15 – 14.00 Przerwa na obiad.
  6. 14.00 – 16.00 Szkolenie III. Współpraca nauczycieli z rodzicami. Wsparcie w Programie.
  7. 16.00 – 16.15 Zakończenie szkoleń, wręczenie certyfikatów z udziałem gospodarza miejsca.
Wszystkich chętnych nauczycieli i przedstawicieli dyrekcji serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym szkolenia programowe z dużą dawką zajęć praktycznych. Proszę się zgłaszać przez koordynatora w placówce, który zgłasza listy uczestników do operatora programu.

Przypominamy, że wystarczy być raz w roku szkolnym na szkoleniach Leader100 SPORT.

Po feriach zimowych 2023 roku, rozpoczną się wizyty wspierające w wybranych przedszkolach i szkołach biorących udział w programie.

Zespół Leader100 SPORT