Jak wprowadzać Program Leader100 SPORT w szkołach

Program Leader100 SPORT ma na celu zwiększanie aktywności ruchowej dzieci w wieku 5-9 lat oraz rozwój ich kompetencji społecznych. Jest on adresowany przede wszystkim dla nauczycieli zerówek i wychowania początkowego oraz trenerów, którzy dzięki Programowi mogą podwyższyć swoje kwalifikacje. Obecnie wdrażamy go w kolejnych szkołach oraz przedszkolach województwa łódzkiego. W październiku i listopadzie br. odbyły się pierwsze szkolenia, które przygotowują nauczycieli zerówek do pracy ze swoimi uczniami w duchu Leader100 SPORT. To dzięki tym spotkaniom nauczyciele wracają do swoich placówek z głowami pełnymi nowych pomysłów oraz ze wzbogaconą wiedzą na temat tego, jak prowadzić zajęcia z dziećmi. Szkolenia potrwają do końca tego semestru. Realizację zajęć programowych można zaczynać natychmiast po szkoleniach.

Jak wprowadzić Program Leader100 SPORT w życie?

  1. Krok pierwszy to praktyczne korzystanie z materiałów, które nauczyciele otrzymali podczas szkolenia.  Wśród nich znajdują się scenariusze pierwszych zajęć sportowych prowadzonych w ramach Programu Leader100 SPORT. Mogą one posłużyć jako pomoc w tworzeniu własnych konspektów. Ponadto dużym wsparciem będą też materiały zgromadzone na platformie internetowej, które są dostępne po zalogowaniu – www.leader100sport.pl.
  2. Krok drugi zakłada korzystanie ze sprzętu sportowego 3Kosze, który dostarczamy do  placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie. Kosze oraz piłki do mini-koszykówki pomogą w organizacji gier zespołowych tak ważnych dla rozwoju społecznego uczniów. Akcja dostarczania sprzętu sportowego do placówek z zerówkami potrwa do końca semestru i będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach 2022 roku.
  3. Krok trzeci to zaangażowanie rodziców uczniów do współpracy w ramach Programu Leader100 SPORT. Na szkoleniach nauczyciele otrzymali dodatkową wiedzę oraz praktyczne wskazówki, jak z nimi rozmawiać, by świadomie włączyli się w realizację Programu. Ogromną rolą mamy i taty jest wspieranie swoich pociech. Istotne jest przede wszystkim zachęcanie do aktywności fizycznej poza szkołą np. w weekendy czy w czasie wakacji lub ferii.

By usprawnić wdrażanie programu Leader100 SPORT w konkretnych przedszkolach i szkołach, rozpoczęliśmy akcję dostarczania do placówek dodatkowych pomocy takich jak duże banery informacyjne, kamizelki dla nauczycieli i dalsze materiały dydaktyczne. Są to między innymi podręczniki z dodatkowymi materiałami dla nauczycieli oraz, bardzo cenne w pracy z dziećmi, praktyczne poradniki dla rodziców, które należy rozdać podczas spotkania z nimi. Dzięki temu zarówno wychowawcy, jak i rodzice będą mogli wspierać uczniów w ich dążeniu do opanowywania kolejnych kompetencji. Do marca 2022 dzieci skupią się na kreatywności, inicjatywie twórczej, ciekawości poznawczej i odpowiedzialności. Materiały te można zacząć wprowadzać na każdym etapie realizacji Programu.

Nauczyciele i wychowawcy mogą liczyć na praktyczne wsparcie Trenerów Programu Leader100 SPORT.