Czas na podsumowanie wizyt wsparcia!

Nieodłącznym elementem działalności Fundacji Leader100 jest czuwanie nad rozwojem nauczycieli oraz wychowawców ze szkół, które biorą udział w Programie. Właśnie dlatego od marca do czerwca bieżącego roku nasi przedstawiciele odwiedzili około 150 placówek edukacyjnych w województwie łódzkim. Mamy nadzieję, że spotkania te były tak samo inspirujące dla uczestników, jak dla kadry Leader100.

Celem wizyt wsparcia jest przede wszystkim dzielenie się wiedzą potrzebną do wdrożenia Program Leader100 SPORT w szkołach. Dostarczamy również niezbędne materiały dydaktyczne, dla koordynatorów, nauczycieli i rodziców, dzięki którym zajęcia sportowe i aktywności pozasportowe mogą być ciekawe i inspirujące dla uczniów. Ważnym etapem jest przekazanie nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom loginów, dzięki którym zyskują oni dostęp do materiałów dostępnych w strefie po zalogowaniu Leader100 SPORT. Są tam zgromadzone materiały pomagające dzieciom i ich rodzinom w rozwijaniu kompetencji społecznych.

Podczas wizyt wsparcia najczęściej poruszano takie tematy jak:

  1. Prowadzenie zajęć sportowych, które są częścią Programu Leader100 SPORT. Chcemy, aby nauczyciele pokazywali swoim wychowankom, że w aktywności fizycznej nie chodzi o rywalizację i osiąganie wysokich wyników, ale przede wszystkim o rozwijanie kompetencji społecznych, które zaprocentują w dorosłym życiu.
  2. Współpraca z rodzicami. Jest ona podstawą Programu Leader100, ponieważ bez niej niemożliwe jest skuteczne wychowanie młodego pokolenia. Wiemy jednak, że nawiązanie współpracy z opiekunami uczniów bywa trudne, dlatego dla chętnych szkół przygotowaliśmy filmiki skierowane bezpośrednio do rodziców. Wyjaśniliśmy w nich, na czym polega Program Leader100 SPORT. Służyliśmy również wsparciem podczas cyklicznych spotkań na platformie Zoom, podczas których staraliśmy się rozwiewać ewentualne wątpliwości nauczycieli.
  3. Wyzwania, które czasami pojawiają się w trakcie wdrażania Programu. Nasi przedstawiciele dzielili się swoją wiedzą, aby wesprzeć nauczycieli w radzeniu sobie z trudnościami i znalezieniem odpowiedniej motywacji. To najlepsza droga do sukcesu.

Wizyty wsparcia to przede wszystkim spotkania z wychowawcami i nauczycielami, którym tak samo jak nam, zależy na dobru oraz prawidłowym rozwoju uczniów. Nasi przedstawiciele rozmawiali z kadrą pedagogiczną szkół o pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wymieniali się doświadczeniami i inspiracjami.

Wszystkim szkołom dziękujemy za serdeczne przyjęcie, za szczere rozmowy i czas spędzony na słuchaniu wskazówek naszych przedstawicieli. Mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu ich w życie będziecie mogli wspierać swoich uczniów w rozwoju!